Dřevostavby PVMONT s.r.o.

Dřevostavby - montované domy

Dřevostavba je budova, při jejíž stavbě bylo z velké části použito dřevo. Moderní dřevostavby jsou označovány jako ekologické domy. Nové technologie výstavby a zateplení snižují náklady na vytápění. Letmým pohledem ani nezjistíte, že se jedná o dřevostavbu.

Technologie montovaných domů vychází z myšlenky zjednodušení a urychlení stavebních prací pomocí předem připravených dílů. Výhodou celého systému je jeho rychlá kompletace na staveništi, čímž se snižuje závislost výstavby na klimatických podmínkách. Mezi další výhody lze počítat fakt, že náročné stavební technologie se provádějí mimo improvizaci stavby a je tedy možnost vyšší kontroly kvality provedení těchto činností.

Proč stavět dřevostavby

Výrazná úspora energie

Zvolit technologii dřevostavby je vhodné zejména z hlediska výrazné energetické úspory v průběhu užívání stavby. Dřevostavby vynikají zejména velmi nízkým součinitelem prostupu tepla přes stěny, stropy a střešní konstrukci.

Rychlost stavby

Průběžná lhůta provádění stavby na klíč u dřevostaveby nepřesahuje průměrně 6 měsíců. U zděných staveb je průběžná lhůta výstavby asi dvojnásobná vzhledem k technologickým přestávkám.

Ekologická stavba

Roční přírůstek dřeva v České republice činí cca 18 mil. m3 živé dřevní hmoty. Vzhledem k tomu, že vytěžíme výrazně méně dřevní hmoty než je roční přírůstek, tak se zásoba dřeva v ČR za posledních 80 let více než zdvojnásobila a nyní činí cca 650 mil. m3 dřevní hmoty.

Tepelná pohoda

Tepelná pohoda prostředí je zajištěna vysokou mírou tepelné izolace, kde ekonomicky vytápíme rovnou vnitřní objem vzduchu bez nutnosti ukládání tepla do těžkých konstrukcí. Vzhledem k menší tepelné setrvačnosti je umožněna optimální termoregulace s rychlými přechody teploty z jednoho požadovaného tepelného režimu do druhého, bez nároků na zvýšené množství energií.

Výstavba dřevostavby krok za krokem

  • Finanční krytí - dostatečné finanční krytí je zásadním krokrm k realizaci dřevostavby. Naprostá většina klientů zajišťuje finanční krytí kombinací vlastních a úvěrových prostředků.
  • Projektová dokumentace - na základě Vaší objednávky Vám vypracuje projektová kancelář individuální projektovou dokumentaci. Dle potřeb provedeme doměření ploch na Vašem pozemku.
  • Položkový rozpočet - po zhotovení projektové dokumentace Vám bezplatně zpracujeme rozpočet dřevostavby. Dřevostavbu jsme schopni zrealizovat i kompletní tzv. dřevostvaba na klíč.
  • Výstavba - jakmile klient získá stavební povolení je možno zahájit realizaci dřevostvaby v rozsahu dohodnutém v rámci smlouvy o dílo. Klient průběžně plní dohodnuté součinnosti vzhledem k hladkému průběhu realizace.
  • Užívání a údržba - životnost dřevostaveb činí přibližně 100 let. Pravidelnou odborně prováděnou údržbou však můžete životnost několikanásobně prodloužit. U dřevostaveb, nutné v průběhu životnosti domu v určitých cyklech pravidelně kontrolovat, ošetřovat a zjištěné nedostatky včas odborně odstraňovat.
  • Pozemek - tvar, orientace a parametry pozemku zásadně ovlivňují dispozici rodinného domu, který lze na pozemku postavit.

PV MONT s.r.o.

k-kontrol

Stavební systém K-KONTROL® je univerzální stavební systém, který je možno použít pro různé druhy staveb, pro novostavby, střešní nástavby i rekonstrukce a to buď jako jediný systém pro celou stavbu nebo pro řešení jednotlivých stavebních konstrukcí v kombinaci s jinými systémy.

dřevostavbypergolypřístavbyzahradní domky

kalkulace dřevostavbypoptávkový formulář

+420 777 009 571
pvmont@pvmont.cz